PASTERNÁ SZEMLOVÁ, Veronika. Totalita v animovaném filmu. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011, 92 s. ISBN 978-80-7454-813-0. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/43773. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací, Ateliér Animovaná tvorba. Vedoucí práce Slivka, Ondrej.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.