PAULOVÁ, Leona. Současná rodina a škola ve výchově dítěte. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013, 76 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/29224. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Katedra pedagogiky a psychologie. Vedoucí práce Sýkora, František.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.