PAVELKA, Vladimír. Systémové řešení ochrany před bleskem. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018, 78 s. (86 995 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/43789. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení, Ústav krizového řízení. Vedoucí práce Vargová, Slavomíra.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.