PEŠKOVÁ, Dominika. Elektronizace veřejné správy v České republice. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014, 65 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/29255. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva. Vedoucí práce Macháček, Jiří.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.