PECHANCOVÁ, Viera. Obchodní modely pro komunitní obnovitelnou energetiku v procesu transformace českého energetického sektoru. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010, 132 s. ISBN 978-80-7454-899-4. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/45892. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav managementu a marketingu.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.