PERMEDLA, Zdeněk. Adaptace a příprava na stáří z pohledu střední generace. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2019, 97 s. (17 792 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/45085. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Ústav pedagogických věd. Vedoucí práce Polepilová, Renata.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.