PERNICOVÁ, Eva. Analýza produktivity na tvarovací lince ve společnosti greiner packaging slušovice s.r.o. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014, 57 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/29044. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů. Vedoucí práce Juřičková, Eva.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.