PERNICOVÁ, Eva. Projekt racionalizace logistických procesů na vybrané montážní lince ve společnosti Koyo Bearings Česká republika s.r.o. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, 89 s. (105 038 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/37955. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů. Vedoucí práce Hrušecká, Denisa.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.