PERNIKÁŘOVÁ, Lucie. Zlepšení kvality a prodloužení trvanlivosti pečiva vyrobeného ze zmrazeného polotovaru. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013, 56 s. ISBN 978-80-7454-979-3. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/45991. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Ústav technologie potravin. Vedoucí práce Burešová, Iva.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.