PIŠTĚKOVÁ, Hana. Aplikace molekulárně biologických metod při detekci genů a degradaci vybraných mikrobiálních metabolitů v potravinách. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015, 120 s. ISBN 978-80-7454-946-5. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/45936. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Ústav inženýrství ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Jančová, Petra.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.