PIHRTOVÁ, Monika. Sledování oxidace kosmetických olejů. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2019, 101 s. (18420 slov). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/45624. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky. Vedoucí práce Rudolf, Ondřej.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.