PLÁTOVÁ, Monika. Sledování obsahu akrylamidu v ječmeni a sladu během technologie výroby sladu. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013, 65 s. (72 005 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/23937. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Ústav analýzy a chemie potravin. Vedoucí práce Mikulíková, Renata.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.