POŘÍZKA, Luděk. Analýza systému změnového řízení ve vybraném výrobním podniku. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011, 53 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/17674. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů. Vedoucí práce Němec, Dobroslav.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.