PODLIPNÝ, David. Povrchové úpravy polymerů pro zvýšení buněčné proliferace. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014, 82 s. (16 182 slov). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/30332. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Ústav inženýrství polymerů. Vedoucí práce Humpolíček, Petr.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.