POHLODEK, Jiří. Phase Inversion in n-Undecane/Water Emulsions. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013, 84 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/24098. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky. Vedoucí práce Kašpárková, Věra.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.