POHOŘELSKÁ, Denisa. Vermikulit - vlastnosti, modifikace a využití. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010, 42 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/12817. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Ústav inženýrství polymerů. Vedoucí práce Zádrapa, Petr.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.