POLÁČKOVÁ, Michaela. How Possessing Particular Personal Skills of Successful Expatriates Influences Students' and Graduates' Willingness to Work Abroad. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, 48 s. (71 522 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/41519. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav podnikové ekonomiky. Vedoucí práce Davies, Eleanor.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.