POLÁCH, Filip. Finanční analýza vybrané společnosti. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2019, 79 s. (117 004 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/45186. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav financí a účetnictví. Vedoucí práce Homola, David.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.