POSPÍŠILOVÁ, Anna. Návrh marketingové komunikace Vlastivědného muzea v Šumperku. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017, 100 s. (155 982 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/43656. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav managementu a marketingu. Vedoucí práce Tomancová, Lucie.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.