PROCHÁZKOVÁ, Aneta. Výukové a výchovné problémy žáků na základních školách. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013, 82 s. (161 066 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/29252. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Katedra pedagogiky a psychologie. Vedoucí práce Oralová, Renata.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.