PTÁČEK, Adam. Ecuadorian Heritage. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013, 74 s. ( 96 360 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/30670. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací, Ateliér Design oděvu. Vedoucí práce Petříčková, Kristýna.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.