PUCHTA, Ondřej. Design periferie pro interakci s osobním počítačem se zvláštním zřetelem na tělesně postižené s jednou rukou částečně nebo zcela dysfunkční. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012, 110 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/43745. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací, Ateliér Průmyslový design. Vedoucí práce Chrenka, Ferdinand.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.