RÁBEL, Roman. [NEOBHÁJENO] Finanční řízení projektů pro vývoj softwaru. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, 48 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/41523. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů. Vedoucí práce Buřita, Ladislav.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.