RAMAKERS-VAN DORP, Esther Dorothea Victoria. Procesem indukované tepelné a viskoelastické vlastnosti dílů vyrobených vytlačovacím vyfukováním. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014, 143 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/45890. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Ústav výrobního inženýrství. Vedoucí práce Hausnerová, Berenika.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.