REJMONTOVÁ, Petra. Modifikace polymerních materiálů za účelem cílené buněčné reakce. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014, 146 s. ISBN 978-80-7454-853-6. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/45825. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Centrum polymerních materiálů. Vedoucí práce Humpolíček, Petr.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.