RODE, Martin. Informační systém pro výrobní firmu. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010, 104 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/11830. Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics, Ústav automatizace a řídicí techniky. Vedoucí práce Dulík, Tomáš.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.