RUŠAR, Lukáš. Návrh a ověření řídicích algoritmů s omezením pro laboratorní model tepelné soustavy. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014, 75 s. (65 356 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/30224. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky, Ústav automatizace a řídicí techniky. Vedoucí práce Bobál, Vladimír.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.