SÝKORA, Lukáš. [NEOBHÁJENO] Analýza systému kalkulací a systému plánování jako nástrojů ekonomického řízení společnosti XY. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014, 99 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/30850. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav podnikové ekonomiky. Vedoucí práce Novák, Petr.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.