SANÉTRNÍK, Daniel. Optimalizace procesu vstřikování práškových materiálů vykazujících fázovou separaci. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012, 106 s. ISBN 978-80-7454-831-4. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/43791. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Ústav výrobního inženýrství. Vedoucí práce Hausnerová, Berenika.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.