SCHNEIDER, Šimon. LED Lighting. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012, 45 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/25484. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací, Ústav prostorového a produktového designu. Vedoucí práce Surman, Martin.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.