SCHOTLIOVÁ, Lenka. Analýza cílů zájmových skupin firmy KAZETO, s.r.o. a jejich vlivu na cílové chování podniku. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005, 56 s., 5 s. obr. příloh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/35782. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav ekonomie. Vedoucí práce Dohnalová, Zuzana.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.