SEDLÁČKOVÁ, Eva. Sekundární aromatické látky v alkoholických nápojích v závislosti na ročníku sklizně ovoce. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011, 148 s. ISBN 978-80-7454-822-2. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/43779. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Ústav analýzy a chemie potravin. Vedoucí práce Valášek, Pavel.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.