SEDLÁČKOVÁ, Petra. Vzdělávací potřeby v důchodovém věku (cílová skupina 60 ). Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011, 95 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/14998. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Katedra psychologie. Vedoucí práce Vízdal, František.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.