SEDLÁŘOVÁ, Radka. Analýza možností implementace nástrojů controllingu do systému řízení společnosti Fronius Česká republika, s.r.o. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008, 69 s, 4 s. příloh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/5850. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav podnikové ekonomiky. Vedoucí práce Zámečník, Roman.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.