SEIDLER, Jiří. Implementace konceptu společenské odpovědnosti do strategického řízení malých a středních firem řízených dle metody BSC. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010, 136 s. ISBN 978-80-7454-702-7. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/41579. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav managementu a marketingu.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.