SEKERKOVÁ, Lucia. 1. Teoretická část: Romové napříč československou fotografií 2. Praktická část. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013, 71 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/30816. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací, Ústav reklamní fotografie a grafiky. Vedoucí práce Reichstäter, Michal.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.