SKŘEČKOVÁ, Karolína. Didaktické postupy učitele v přírodovědném vzdělávání v mateřské škole. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2019, 60 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/45861. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Ústav školní pedagogiky. Vedoucí práce Trávníčková, Petra.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.