SKLÁDALOVÁ, Jarmila. [NEOBHÁJENO] Žáci s vývojovými poruchami učení a jejich pozice ve třídě. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018, 70 s.(17 955 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/42285. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Ústav pedagogických věd. Vedoucí práce Martincová, Jana.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.