SKOČÍK, Petr. Zodolněný kamerový systém určený pro provoz v bezodrazových stíněných komorách. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013, 238 s. ISBN 978-80-7454-974-8. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/45969. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky, Ústav elektroniky a měření.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.