SLAVÍKOVÁ, Pavla. Analýza nákladového systému se zaměřením na tvorbu kalkulací a určení režií ve firmě OMEGA, spol. s r. o. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007, 62 s., 4 s. obr. příloh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/2497. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav podnikové ekonomiky. Vedoucí práce Novák, Petr.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.