SNOPEK, Lukáš. Změny bioaktivních a senzoricky významných látek révových vín v průběhu skladování. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015, 158 s. ISBN 978-80-7454-916-8. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/45865. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Ústav analýzy a chemie potravin. Vedoucí práce Mlček, Jiří.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.