SOKOLOVÁ, Lucie. Využití volného času žáků na základní škole. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014, 75 s. (111 143 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/28514. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Ústav pedagogických věd. Vedoucí práce Chráska, Miroslav.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.