SOLČÁNY, Matúš. Autorská kniha v digitálním věku. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014, 57 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/31560. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací, Ateliér Digitální design. Vedoucí práce Stránský, Bohuslav.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.