SOLAŘOVÁ, Martina. Problematika informovanosti všeobecných sester v péči o klienty s kolostomií. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007, 86 s., 8 s. obr. příloh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/3362. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Ústav zdravotnických studií. Vedoucí práce Gajzlerová, Gabriela.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.