SOLAŘOVÁ, Veronika. Analýza legální formy optimalizace daňové povinnosti. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, 62 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/38413. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav financí a účetnictví. Vedoucí práce Kolářová, Eva.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.