SOLANSKÝ, Jan. Bezpečnostní projekt objektu Zimní stadion Prostějov. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017, 66 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/41612. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení, Ústav ochrany obyvatelstva. Vedoucí práce Vičar, Dušan.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.