SOUKUP, Pavel. Statika vertikálních rotačně odlévaných velkoobjemových nádob. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014, 93 s. (101 007). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/28672. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Ústav výrobního inženýrství. Vedoucí práce Šuba, Oldřich.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.