STŘELECKÝ, Petr. Projekt online marketingové komunikace Valašského muzea v přírodě. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018, 116s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/45816. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav managementu a marketingu. Vedoucí práce Čada, Jan.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.