STANĚK, Radim. Ochrana obyvatelstva a řešení mimořádné události v domově důchodců spojené s evakuací obyvatel. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009, 50 s., 25 s. příloh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/9821. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Institut bezpečnostních technologií. Vedoucí práce Zelinka, Jan.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.