STEJSKALOVÁ, Michaela. Adaptace seniorů na podmínky v domově pro seniory. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011, 49 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/17201. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Katedra psychologie. Vedoucí práce Balík, Stanislav.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.